Popis finansijskih plasmana i potraživanja za 2021. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem predmet godišnjeg popisa su pored ostale imovine i finansijski plasmani i potraživanja. Popisom su obuhvaćeni svi finansijski plasmani i potraživanja za prodatu robu i usluge, kao i nenaplaćena potraživanja na dan sastavljanja finansijskih izveštaja.
Popisna komisija trabe da bude sastavljena od stručnih lica koja mogu da ocene ispravnost dokumentacije i mogućnost naplativosti finansijskih plasmana i potraživanja. Za ocenu naplativosti potrebno je ustanoviti da li postoje pisani dokazi o mogućnosti naplate kod potraživanja kojima je istekao rok za naplatu ili kod spornih potraživanja i plasmana. Nakon popisa komisija daje predlog za ispravku vrednosti potraživanja i plasmana kod kojih nije moguće izvršiti naplatu u celosti ili deo potraživanja i plasmana.  Predmet popisa finansijskih plasma i potraživanja su potraživanja i plasmani koji se prema Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike evidentiraju na grupama računa:

  • 04 – Dugoročni finansijski plasmani,
  • 05 – Dugoročna potraživanja,
  • 20 – Potraživanja po osnovu prodaje,
  • 21 – Potraživanja iz specifičnih poslova,
  • 22 – Druga potraživanja, i
  • 23 – Kratkoročni finansijski plasmani.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović