Model pravilnika o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata

Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata je jedan od tri obavezna dokumenta koja su propisana Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („SI. glasnik RS“, br. 6/2020.),  Ovaj Zakon obavezuje pored drugih institucija i: privredna društava, preduzetnike, lica koja obavljaju registrovanu delatnost, verske zajednice, kao i druga pravna ili fizičkih lica, da određena dokumenta trajno čuvaju.

Zakonom je propisana obaveza, da imaoci propisanih dokumenata, osim fizičkih lica,  da donesu sledeća tri interna akta:

1) opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala;

2) listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja;

3) opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata.

Arhivska građa

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović