Model plana rada komisije za popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata

PLAN RADA KOMISIJE ZA POPIS GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA

_______________ (poslovno ime privrednog društva)
_______________ (sedište)

Komisija je imenovana Odlukom Upravnog odbora od 20.11._____ godine. Komisija je imenovana u sledećem sastavu:

_______________, predsednik komisije

_______________, zamenik

_______________, član komisije

_______________, zamenik

_______________, član komisije

_______________, zamenik.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović