IOS obrazac – usaglašavanje potraživanja i obaveza

IOS obrazac je zakonski dokument. Dešava se da pojedina preduzeća ili preduzetničke radnje dobiju od poslovnog partnera ovaj dokument i ne shvataju značaj. Ukoliko ne popunite i vratite potpisan usaglašen ili ne usaglašen dokument da možete biti i kažnjeni.

Privrednici su dužn  da odgovore na zahtev ovlašćenog revizora za nezavisnu potvrdu stanja potraživanja i obaveza.

Sva pravna lica i preduzetnici koji sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaje dužni su da u tom izveštaju u vezi sa neusaglašenim potraživanjima i obavezama obelodane:

1) broj i ukupan iznos neusaglašenih potraživanja i njihov odnos prema broju i ukupnom iznosu potraživanja; i

2) broj i ukupan iznos neusaglašenih obaveza i njihov odnos prema broju i ukupnom iznosu obaveza.

 

Znači, pravna lica i preduzetnici su dužni da pre sastavljanja finansijskih izveštaja izvrše usaglašavanje potraživanja i obaveza, dostavljanjem i potvrđivanjem na obrascu IOS. Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja zbog neusaglašenih potraživanja i obaveza može doći do velikih razlika od realnog stanja.

Članom 22. Zakona o računovodstvu propisano je da su pravna lica i preduzetnici dužni da vrše usaglašavanje obaveza i potraživanja. Zakonom nije propisan način i rok usaglašavanja potraživanja i obaveza, već pravna lica i preduzetnici to uređuju opštim aktom. Dakle način i vreme kada će se izvršiti usaglašavanje potraživanja i obeza zavisi od računovodstvene politike pravnih lica i preduzetnika. Zakonom je jedino propisano da se usaglašavanje mora izvšiti pre sastavljanja finansijskih izveštaja.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović