Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu

Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za neizgrađeno zemljište za 2021. godinu obveznika koji vodi poslovne knjige i vrednost nepokretnosti u knjigama iskazije po fer vrednosti u skladu sa MFSI za MSP

Kad obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama iskazuje po fer vrednosti u skladu sa MSFI za MSP i usvojenom računovodstvenom politikom, osnovicu poreza na imovinu za 2021. godinu za neizgrađeno zemljište ne čini fer vrednost tog zemljišta iskazana u poslovnim knjigama obveznika, već se utvrđuje primenom elemenata korisne površine tog zemljišta i prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućeg zemljišta u zoni u kojoj se konkretno zemljište nalazi – pod uslovom da je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi do 30. novembra 2020. godine objavila tu prosečnu cenu na način na koji se objavljuju njeni opšti akti

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00016/2021-04 od 20.8.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović