Pravilnik o zaštiti podataka ličnosti

(„Sl. glasnik RS“, br. 98/2021)

 Svrha i cilj pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, bliže se uređuje zaštita podataka o ličnosti zaposlenih, saradnika, konsultanata i drugih lica angažovanih od strane Komore javnih izvršitelja (u daljem tekstu: Komora), drugih lica čije podatke Komora obrađuje (korisnika, klijenata), kao i stranaka, trećih lica i svih učesnika u izvršnom postupku, na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Cilj ovog pravilnika je da se obezbedi pravna sigurnost i transparentnost u pogledu obrade podataka o ličnosti zaposlenih i drugih lica čija se podaci obrađuju, kao i da se utvrdi pravni osnov, svrha obrade, vrste podataka koje se obrađuju, prava fizičkih lica u pogledu obrade podataka o ličnosti, mere zaštite podataka itd.

Ovim pravilnikom uspostavljaju se i obaveze zaposlenih u Komori u pogledu zaštite podataka o ličnosti fizičkih lica. Pravilnik se primenjuje i na saradnike, konsultante i druga lica angažovana od strane Komore. Pojam „zaposleni“, u smislu ovog pravilnika, obuhvata i lica angažovana na osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, ugovora o pružanju konsultantskih usluga i sl.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović