PDV u građevinarstvu

PDV tretman prometa dobara i usluga za svrhu realizacije ugovora o građenju objekta po principu „ključ u ruke“ u slučaju kada pre isporuke građevinskog objekta investitor izvrši prenos celokupne imovine izvođaču radova kao sticaocu u statusnoj promeni pripajanja

U slučaju kada obveznici PDV – investitor i izvođač radova zaključe ugovor o građenju po principu „ključ u ruke“ (bez izdavanja privremenih i konačne situacije), pa pre isporuke građevinskog objekta od strane obveznika PDV – izvođača radova obvezniku PDV – investitoru dođe do statusne promene pripajanja, kod koje je prenosilac obveznik PDV – investitor, a sticalac obveznik PDV – izvođač radova, obveznik PDV – investitor, u svojstvu prenosioca, izvršio je prenos celokupne imovine sticaocu, obvezniku PDV – izvođaču radova, dok po osnovu građenja objekta ne dolazi niti će doći do prometa od strane obveznika PDV – izvođača radova obvezniku PDV – investitoru

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-960/2021-04 od 5.10.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović