PDV tretman unosa dela imovine

PDV tretman unosa dela imovine u kapital zavisnog privrednog društva u slučaju kada tu imovinu čine silosi i magacini, uključujući i opremu i sitan inventar, a obveznik PDV deo tih objekata koristi za skladištenje sopstvenih zaliha, deo daje u zakup trećim licima, a deo objekta ne koristi

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović