Određivanje PDV dužnika

Određivanje PDV dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada se vrši isporuka sa montiranjem opreme za igraonicu pri čemu ta dobra mogu da se premeštaju sa mesta na mesto bez dodatnih aktivnosti

Kada obveznik PDV – isporučilac drugom obvezniku PDV – primaocu izvrši isporuku sa montiranjem opreme za igraonicu, odnosno elemenata igraonice, što u konkretnom slučaju podrazumeva da se navedena dobra u potpunosti ili većim delom mogu premeštati sa mesta na mesto bez dodatnih aktivnosti, smatramo da nije reč o prometu iz oblasti građevinarstva i da je za navedeni promet poreski dužnik obveznik PDV – isporučilac dobara

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-478/2021-04 od 6.9.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović