Nova klasifikacija trgovinskih objekata

Usvojena je nova klasifikacija trgovinskih objekata, formata, vrste prenosivih prodajnih objekata i oblici trgovine sa pokretnih sredstava opreme. Sve ovo definisano je u Pravilniku o klasifikaciji trgovinskih formata, vrsti prenosivih prodajnih objekata i oblicima trgovine sa pokretnih sredstava i opreme – „Sl. glasnik RS“, br. 39/2021 •

Pravilnik je donet u  skladu sa članom 14. stav 4. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019), trgovina na prodajnom mestu je trgovina:

1) u prodajnom objektu;

2) u prenosivim prodajnim objektima (kiosk, tezga, automat i sl. sredstva i oprema);

3) sa pokretnih sredstava i opreme.

Trgovina u prodajnom objektu obavlja se u različitim trgovinskim formatima.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović