Najvažnije izmene Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 96/2021 od 8. oktobra 2021. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 16. oktobra 2021. godine, s tim što odredba ovog zakona usvojena amandmanom propisuje da poslove vođenja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija preuzima Ministarstvo finansija – Poreska uprava, najkasnije do 1. januara 2024. godine.

Terminološko usklađivanje odredaba ZPPPA sa odredbama zakona koji uređuje fiskalizaciju

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović