Utvrđivanje poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze - Biljana Trifunović

Utvrđivanje poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze

Utvrđivanje poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze vrši Poreska uprava rešenjem koje može biti doneto do prestanka poreske obaveze

Porez po osnovu sekundarne poreske obaveze utvrđuje Poreska uprava rešenjem koje može biti doneto do prestanka poreske obaveze, pri čemu se rešenjem o utvrđivanju poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze nalaže licu odgovornom za sekundarnu poresku obavezu da utvrđeni porez izmiri u roku iz tog rešenja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00796/2020-04 od 1.7.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!