Priznavanje rashoda kamate

Priznavanje u poreskom bilansu rashoda od kamate po osnovu ugovora o zajmu zaključenog sa povezanim licem radi kupovine udela u privrednim društvima koja posluju na teritoriji Republike, uz ispunjenje propsanih uslova

Rashod od kamate koji obveznik iskaže u svojim poslovnim knjigama po osnovu ugovora o zajmu koji je zaključen sa povezanim licem radi kupovine udela u privrednim društvima koja posluju na teritoriji Republike, a u cilju poboljšanja obveznikove pozicije na tržištu sa čim u vezi je i povećanje poslovnih prihoda obveznika, se priznaje u poreskom bilansu kako pre, tako i posle izvršene statusne promene, pod uslovom da je kamata koju obveznik plaća na zajam utvrđena primenom odredaba čl. 59. do 61. Zakona

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-848/2020-04 od 15.7.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović