Pravo na odbitak PDV

Postojanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu računa poslovne banke za usluge registracije kreditnog zaduženja kod NBS, uz ispunjenje propisanih uslova

Obveznik PDV kojem je lice iz inostranstva odobrilo kredit i koji je taj kredit upotrebio za podizanje zasada borovnice i pokriće tekućih troškova u vezi sa obavljanjem delatnosti gajenja borovnice, ima pravo da PDV koji mu je obračunat od strane obveznika PDV – poslovne banke iz Republike Srbije za uslugu koja se odnosi na registraciju kreditnog zaduženja kod Narodne banke Srbije odbije kao prethodni porez, ako poseduje račun obveznika PDV – poslovne banke izdat u skladu sa Zakonom

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00765/2021-04 od 20.7.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović