Odbitak PDV kada se odobri popust

Nepostojanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu računa za izvršeni promet u slučaju kada obveznik PDV – lice koje vrši promet odobri popust, ali PDV obračunava na inicijalni iznos (bez umanjenja)

Ako obveznik PDV u momentu prometa dobara ili usluga, odnosno izdavanja računa za taj promet odobri popust od 5% i iznos osnovice utvrdi kao inicijalni iznos umanjen za 5%, ali PDV obračuna na inicijalni iznos (iznos koji nije umanjen za 5%) i u računu za taj promet iskaže iznos osnovice (inicijalni iznos umanjen za 5%) i iznos PDV obračunat na inicijalni iznos (iznos koji nije umanjen za 5%), reč je o računu koji nije izdat u skladu sa Zakonom

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-356/2021-04 od 26.7.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović