Nemogućnost otpisa 50% kamate na poresku obavezu

Nepostojanje prava poreskog obveznika kome je plaćanje dugovnog poreza odloženo, na otpis 50% kamate u slučaju kada je poreska obaveza koja je predmet odlaganja plaćanja utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole

Poreski obveznik kome je plaćanje dugovanog poreza odloženo, ne ostvaruje pravo na otpis 50% kamate kada je obaveza koja je predmet odlaganja plaćanja utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole, nezavisno od načina na koji je poreska kontrola pokrenuta (u konkretnom slučaju na zahtev likvidacionog upravnika)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-569/2020-04 od 28.6.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović