Dan vršenja godišnjeg popisa imovine i obaveza

U skladu sa članom 20. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr.zakon – dalje: Zakon) definisana je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza, vanbilansne imovine i vanbilansnih obaveza. Prema članu 20. stav 2. Zakona pravno lice odnosno preduzetnik vrši popis imovine i obaveza i usklađuje stanje po knjigama sa stanjem po popisu na datum bilansa.

Na osnovu člana 20. stav 5. Zakona, donet je Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 89/2020 – dalje: Pravilnik), a koji se primenjuje počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović