Šifarnik osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom

ŠIFARNIK OSNOVA NAPLATE, PLAĆANJA I PRENOSA U PLATNOM PROMETU SA INOSTRANSTVOM

 

Opis Priliv Odliv
I. TRANSAKCIJE IZMEĐU REZIDENATA I NEREZIDENATA
TEKUĆI RAČUN – ROBA
Transakcije po osnovu razmene robe između rezidenata i nerezidenata
Roba
– sve naplate, odnosno plaćanja izvoza i uvoza robe (pre i posle izvršenog izvoza i uvoza robe) u skladu sa opštim sistemom trgovine koji primenjuje Republički zavod za statistiku, a koji obuhvata:
a) slobodno cirkulirajuće područje, prostorije za unutrašnju preradu ili industrijske slobodne zone,
b) prostorije za carinsko skladištenje;
– naplate i plaćanja po poslovima trgovanja i finansijskog poravnanja na organizovanom tržištu električne energije u Republici Srbiji,
– naplata, odnosno plaćanje prevoznicima robe prodate u lukama i na aerodromima ako je pri izvozu, odnosno uvozu popunjena carinska deklaracija,
– kamata za neblagovremeno plaćanje/naplatu uvoza/izvoza robe,
– zatezne kamate, razlike u ceni, kursne razlike, penali po osnovu izvoza i uvoza robe,
– naplate izvoza, odnosno plaćanje uvoza robe bez carinske deklaracije: izvoz, odnosno uvoz knjiga, stručne literature, standardizovani softverski paketi, video i audio-zapisi na čvrstim medijima s pravom da se koriste bez vremenskog ograničenja i sl.,
– plaćanja štete (neosigurane) pri izvozu i uvozu robe,
– naplate i plaćanja povezani s robom koja je namenjena oplemenjivanju,
– naplate i plaćanja povezani s robom koja je namenjena popravkama.
Ne uključuje:
– naknade za poslove posredovanja, tj. razliku u ceni između kupljene i prodate robe kod direktnog reeksporta i prevoza (uključeno u 310 – Zastupnička i posrednička provizija),
– naplate, odnosno plaćanja za doradu, preradu i oplemenjivanje robe (uključeno u 315 – Oplemenjivanje robe),
– usluge popravki (uključeno u 314 – Popravka robe),
– avanse po osnovu izvođenja investicionih radova u inostranstvu (uključeno u 421 – Građevinski radovi u inostranstvu).
112 112
Roba na teritoriji Republike Srbije – naplate, odnosno plaćanja po spoljnotrgovinskom poslu za robu koja ne prelazi carinsku liniju 712 712
Plaćanje za robu kupljenu u inostranstvu koja se ne uvozi u zemlju, a koja se na osnovu ugovora neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju
– plaćanje za robu kupljenu u inostranstvu koja se trajno locira u drugoj državi ili carinskoj teritoriji a ostaje u vlasništvu rezidenta,
– plaćanje kupljene robe koja se nabavlja u inostranstvu i neposredno isporučuje u inostranstvo, odnosno naplata po tom poslu.
312 312
Roba za snabdevanje transportnih sredstava
– naplate, odnosno plaćanja po osnovu isporučene robe za snabdevanje rezidentnih/nerezidentnih prevoznih sredstava (brodovi, avioni, drumska vozila, železničke kompozicije i sl.) gorivom, hranom i dr. na stranim/domaćim terminalima (pristaništima, aerodromima, železničkim stanicama i sl.) ako pri izvozu, odnosno uvozu nije bila popunjena carinska deklaracija, bez obzira na to da li su plaćanja, odnosno naplate izvršene pre ili posle isporuke robe.
147 147
Otpisi razlika na fakturisanu vrednost robe 650 650
Pripis razlika na fakturisanu vrednost robe 651 651
Primljena pokrića za loro (izvozne) akreditive 514
Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović