Porez na imovinu za objekat koji je oštećen požarom - Biljana Trifunović

Porez na imovinu za objekat koji je oštećen požarom

POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKAT KOJI SE NE KORISTI USLED OŠTEĆENJA UZROKOVANIH POŽAROM, KAO I ZA ZEMLJIŠTE NA KOME SE TAJ OBJEKAT NALAZI

Poreska obaveza za objekat nije prestala iz razloga što se objekat ne koristi, odnosno što je oštećen dejstvom požara, međutim, ako je dejstvom požara ili na drugi način srušen objekat ili njegov deo, poreska obaveza za taj objekat, odnosno njegov deo prestaje tim danom. Na građevinskom zemljištu u javnoj svojini površine preko 10 ari na kome obveznik ima pravo korišćenja poreska obaveza nije prestala zato što su objekti koji su izgrađeni na tom zemljištu oštećeni dejstvom požara, pa se ne koriste

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00681/2021-04 od 25.6.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!