Porez na dohodak građana na isplatu u obliku vaučera - Biljana Trifunović

Porez na dohodak građana na isplatu u obliku vaučera

POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA DRUGI PRIHOD ZA PRIMANJA KOJA SU FIZIČKA LICA, KOJA NISU U RADNOM ODNOSU SA ISPLATIOCEM, OSTVARILA U OBLIKU VAUČERA KAO NAGRADE ZA REZULTATE POSTIGNUTE U PRODAJI PROIZVODA ISPLATIOCA

U slučaju kada privredno društvo kao isplatilac prihoda fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod njega, dâ vaučere kao nagradu za rezultate koje su ta lica ostvarila u prodaji proizvoda tog isplatioca, takvo davanje po svojoj prirodi ima karakter drugih prihoda fizičkih lica i podleže plaćanju poreza na dohodak građana

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-416/2021-04 od 22.6.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!