Mašine i oprema – sastavni deo nepokretnosti

Mašine i oprema koje su sastavni deo nepokretnosti koja se instaliranjem ili montažom ugrađuju u nepokretnost, a koja se ne mogu odvojiti od nepokretnosti bez težeg oštećenja, mesto prometa utvrđuje se prema mestu nepokretnosti.

Usluge u vezi sa nepokretnostima

Kada su u pitanju pravila o određivanju mesta prometa usluga, kao jedno od izuzetaka od opšteg pravila (da se mesto prometa usluge određuje prema mestu sedišta primaoca, odnosno mestu sedišta pružaoca usluge, u zavisnosti da li se primalac usluge smatra ili ne smatra poreskim obveznikom) jesu usluge koje su u vezi sa nepokretnostima.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović