Količinski rabat

PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU UMANJENJA PRIHODA OD PRODAJE ZA IZNOS PROCENJENOG ISKORIŠĆENJA PRAVA KUPCA NA KOLIČINSKI RABAT

Imajući u vidu da nema smetnji da obveznik na kraju obračunskog perioda izvrši umanjenje evidentiranih prihoda za iznos procenjenog iskorišćenja prava kupca na količinski rabat, pri čemu je preduslov za ovakav način iskazivanja prihoda obezbeđivanje odgovarajuće dokumentacije koja se odnosi na poslovnu politiku obveznika u vezi sa količinskim rabatom, umanjenje prihoda izvršeno na navedeni način priznaje se za svrhu utvrđivanja oporezive dobiti u poreskom periodu u kojem je predmetno umanjenje evidentirano u bilansu uspeha (u skladu sa propisima o računovodstvu i relevantnim MRS, odnosno MSFI)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-377/2020-04(2) od 5.7.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović