Izmena PDV osnovice

Izmena PDV osnovice, Novim pravilnikom pojednostavljen je postupak. Dovoljno je da je obveznik PDV primio obaveštenje od drugog obveznika PDV – primaoca dobara i usluga da je izvršio ispravku prethodnog poreza.

 

Radi lakše primene u praksi, Novi pravilnik donosi  određene novine, i preciziranja pojedinih pravila kada se radi o izmeni PDV osnovice.

Član 53. Novog pravilnika glasi:

Ako se osnovica za oporezivi promet dobara ili usluga naknadno smanji, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara ili usluga, a koji je poreski dužnik za taj promet u skladu sa Zakonom, može da smanji iznos obračunatog PDV ako poseduje obaveštenje obveznika PDV kojem je izvršio promet dobara ili usluga da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza, odnosno da obračunati PDV nije koristio kao prethodni porez.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović