4

ROKOVI, USLOVI I NAČIN ČUVANJA POSLOVNE DOKUMENTACIJE, FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, AKATA I EVIDENCIJA

Čuvanje poslovne dokumentacije je propisano Zakonom o računovodstvu . Rokovi za čuvanje su propisani u zavisnosti od vrste dokumenta. Nemaju sva dokumenta isti rok za čuvanje.

 

Čuvanje  poslovne dokumentacije, računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja

Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja uređeno je Zakonom o računovodstvu kojim je propisano da su pravna lica i preduzetnici dužni da uredno čuvaju računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijske izveštaje i da opštim aktom odrede odgovorna lica i poslovne prostorije za njihovo čuvanje, kao i način čuvanja. Rokovi čuvanja su:

• Finansijski izveštaji

• Izveštaji o izvršenoj reviziji

• Statistički izveštaj

• Godišnji izveštaj o poslovanju (rok je bio 10 godina)

 

20 godina

• Dnevnik i glavna knjiga 10 godina
• Pomoćne knjige od dana njihovog zaključivanja 5 godina
• Isprave na osnovu kojih se unose podaci u poslovne knjige
• Isprave platnog prometa u ovlašćenim finansijskim institucijama platnog prometa
• Isplatne liste ili analitičke evidencije zarada Trajno

Takođe Zakonom o računovodstvu je propisano da se poslovna dokumentacija čuva na sledeći način:

  • rokovi čuvanja računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja računaju se od poslednjeg dana poslovne godine na koju se odnose;
  • računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izveštaji čuvaju se u originalu ili korišćenjem drugih sredstava arhiviranja utvrđenih zakonom;
  • računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izveštaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno kod pravnih lica ili preduzetnika kojima je povereno vođenje poslovnih knjiga;
  • ako se poslovne knjige vode na računaru, uporedo sa memorisanim podacima, pravno lice, odnosno preduzetnik mora da obezbedi i memorisanje aplikativnog softvera, kako bi podaci bili dostupni kontroli.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.