Prenos celokupne ili dela imovine

Prenos celokupne ili dela imovine bez naknade regulisan je Zakonom o PDV, detaljnija i preciznija uputstva data su u Novom pravilniku o PDV.

Promet dobara nije izvršen kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili ako se prenese  kao ulog. Uslov za oslobođenje od PDV je da sticalac imovine poreski obveznik. Ukoliko primalac dobara nije u sistemu PDV da  tim prenosom postane poreski obveznik i treba da  produži da obavlja istu delatnost. Ovo je sve regulisano u članu 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV.

 U odnosu na prethodni Pravilnik Novi pravilnik donosi  veoma značajnu izmenu kada je u pitanju prenos dela imovine kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen kod:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović