Uzimanje i upotreba dobara i drugi promet dobara i usluga, bez naknade

 

Novi pravilnik smatra da svaki drugi promet bez naknade – je poklon. Manjak dobara ne smatra rashodom na koji se ne plaća PDV. Novine koje će biti u praksi od 01. 07. 2021. godine.

Odredbama člana 4. stav 4. Zakona propisano je da se sa prometom dobara uz naknadu izjednačava:

1) uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica;

2) svaki drugi promet dobara bez naknade;

3) iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvrđene aktom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Odredbama člana 5. stav 4. Zakona propisano je da se sa prometom usluga uz naknadu izjednačava:

1) upotreba dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno upotreba dobara u neposlovne svrhe poreskog obveznika;

2) pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši bez naknade za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno drugo pružanje usluga bez naknade u neposlovne svrhe poreskog obveznika.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović