PRAVILNIK O SADRŽINI I OBLIKU POTVRDE O OBAVLJANJU TRGOVINE LIČNIM NUĐENJEM - Biljana Trifunović

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBLIKU POTVRDE O OBAVLJANJU TRGOVINE LIČNIM NUĐENJEM

(“Sl. glasnik RS”, br. 39/2021)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i oblik potvrde o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem.

Član 2

Pisana potvrda koju u skladu sa zakonom poseduje trgovac i pružalac usluge potrošačima, kao i njegov punomoćnik, koji obavlja trgovinu ličnim nuđenjem, sadrži:

1) poslovno ime trgovca, odnosno pružaoca usluge potrošačima;

2) sedište trgovca, odnosno pružaoca usluge potrošačima;

3) matični broj trgovca, odnosno pružaoca usluge potrošačima;

4) PIB trgovca, odnosno pružaoca usluge potrošačima;

5) ime i prezime punomoćnika, zaposlenog odnosno radno angažovanog lica;

6) naziv i opis robe/usluga koje su predmet prodaje;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!