• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI TRGOVINSKIH FORMATA, VRSTI PRENOSIVIH PRODAJNIH OBJEKATA I OBLICIMA TRGOVINE SA POKRETNIH SREDSTAVA I OPREME

(„Sl. glasnik RS“, br. 39/2021)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje klasifikacija trgovinskih formata, uređuje se vrsta prenosivih prodajnih objekata i oblici trgovine sa pokretnih sredstava i opreme.

Član 2

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) neto prodajni prostor je prostor u kom se obavlja prodaja, odnosno u kom se vrši prodaja robe i usluga potrošačima, odnosno kupcima i koji ne obuhvata skladišni i drugi prateći prostor;

2) širok asortiman je zastupljenost većeg broja robnih grupa;

3) uzak asortiman je zastupljenost jedne ili manjeg broja komplementarnih robnih grupa;

4) dubok asortiman je zastupljenost velikog broja artikala u okviru iste robne grupe proizvoda (npr. stilova, veličina, boja i sl.);

5) plitak asortiman je zastupljenost malog broja artikala u okviru iste robne grupe proizvoda (npr. stilova, veličina, boja i sl.);

6) frekventni proizvodi su proizvodi koji se često kupuju i koji imaju visok koeficijent obrta (npr. osnovne životne namirnice, štampa, sredstva lične i higijene domaćinstva, i sl.).

Član 3

Trgovina na malo u prodajnom objektu obavlja se u objektima različitih formata.

Trgovinski formati se klasifikuju kao:

1) nespecijalizovani trgovinski formati:

(1) trgovina na malo pretežno prehrambenog asortimana;

– hipermarket;

– supermarket;

– supereta;

– mini market;

– diskontna prodavnica;

– klasična prodavnica sa pretežno prehrambenim asortimanom;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović