Pokloni za dan žena – 8. MART – oporezuju se kao i  zarada

Pokloni za dan žena – 8. mart od strane poslodavca zaposlenim ženama i ženama koje nisu zaposlene kod poslodavca (žene u penziji, žene poslovnih partnera) imaju različit poreski tretman zavisno od pravnog odnosa između davaoca i primaoca poklona.

Obaveza plaćanja poreza i doprinosa zavisi od toga da li se poklon daje ženama koje su u radnom odnosu kod poslodavca – davaoca poklona ili ženama koje nisu u radnom odnosu kod davaoca poklona.

Pokloni ženama koje su u radnom odnosu kod davaoca poklona

Odredbom člana 120. tačka 4) Zakona o radu propisano je da poslodavac može svojim opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenih na druga primanja. Poslodavac može da donese odgovarajući akt (odlukom) o davanju poklona zaposlenim ženama povodom 8. marta, ako je takvu mogućnost utvrdio opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu.

Prema Zakonu o radu sva primanja iz radnog odnosa se smatraju zaradom

Tako da i pokloni povodom 8. marta se smatraju zaradom, prema odredbi člana 120. tačka 4. Zakona o radu, pa samim tim pokloni za 8. mart nisu isključeni iz zarade.

Poslodavac obračunava i plaća porez na zarade po stopi od 10% i doprinose na zaradu po zbirnoj stopi od 19,9% na teret zaposlenog i 17,15% na teret poslodavca.
Poslodavcu nije bitno da li će poklon biti u novcu ili robi, poklon može biti u obliku gotovinske isplate ili poklon čestitke i sl., jer nezavisno od oblika u kome je uručen poklon, on ima tretman zarade i na njega se obračunava i plaća porez i doprinosi.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović