Eko taksa – godišnji izveštaj za 2020.

Eko taksa se plaća za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, ali i na ambalažu u koju je upakovan proizvod.

Redovan rok za dostavljanje godišenjeg izveštaja o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada,  je do 31.03.2021. godine –  izveštaj se dostavlja dva puta i to: elektronski, ali i u štampanom obliku poštom.

Eko taksa je obavezna za sve privrednike koji uvoze ili proizvode određene proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Izveštaj  se dostavlja  Agenciji za zaštitu životne sredine za uvezene ili proizvedene porizvode u toku  2020. godine. Podrazumeva se da ste prethodno obracunali i platili taksu za IV kvartal 2020. godine.

Proizvodi  posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada   su:

  • gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, vučenih mašina i drugih mašina i uređaja i ostali slični proizvodi;
  • baterije ili akumulatori;
  • sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu, a naročito korišćena motorna ulja i ulja za menjače, kao i mineralna ulja za podmazivanje, ulja za turbine, hidraulična ulja i ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke delatnosti, u industriji, trgovini i drugim sličnim delatnostima u kojima se priprema više od 50 obroka dnevno, kao i otpadni mulj iz proizvodnje jestivog ulja;
  • električni i elektronski proizvodi ciji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju;
  • vozilo kategorije M1 (motorno vozilo za prevoz putnika – putničko vozilo koje, osim sedišta vozača ima još najviše osam sedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta – teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veca od 3,5 t), motorno vozilo sa tri tocka, osim motornih tricikala (kategorija L5 – teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi.
  • Lekovi koji posle isteklog roka ostaju u posedu i sakupljaju se od građana.

Ko je obveznik plaćanja nadoknade za eko taksu?

Kao i do sada:

–         Proizvođač – proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada,

–         Uvoznici istih proizvoda  ali i

–         Nosilac dozvole za lek.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!