2

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

Kratkoročna pozajmica    privrenicima  je često potrebna radi održavanja tekuće likvidnosti. Obavezno trebate da sčinite ugovor o kratkoročnoj pozajmici pre uplate novca.  Ugovor je neophodan  kao dokument i prilikom vraćanja pozajmice.

Prema  Zakonu o obligacionim odnosima dozvoljeno je da osnivač da kratkoročnu pozajmicu svom preduzeću za tekuću likvidnst. Takođe, dozvoljeno je da privrednici jedni drugima odobre kratkoročne pozajmice. Pozajmica može biti sa ili bez kamate.

Važno je naglasiti  sledeće:

  1. kada osnivač – fizičko lice odobri – da kredit svom preduzeću ili preduzetničkoj radnji, bez kamate, kada su u pitanju provere po transfernim cenama, u tom slučaju nema potrebe obračunavati i iskazivati kamatu. Nije predmet analize.
  2. Kada privredni subjekt da pozajmicu svom osnivaču ili direktoru, ili nekom drugom povezanom licu bez kamate ili sa kamatom ta transakcija je  obavezno predmet analize po transfernim cenama. Obračunava se kolika bi bila nenaplaćena kamate i iskazuje se u PB koja povećava oporezivu osnovicu. Više o ovome pročitajte OVDE.
  3. Kratkoročna pozajmica je česta između  privrednih subjekta. Kada jedni drugima daju pozajmice za likvidnost treba obavezno proveriti da li se radi o pozajmici između povezanih lica. Ako su u pitanju povezana lica, ta pozajmica je obavezno predmet analiza po transfernim cenama. Bez obzira da li data sa kamatom ili bez.

Primer ugovora o kratkoročnoj pozajmici bez kamate, u slučaju kada vlasnik firme ili preduzetmik daje   pozajmicu za  likvidnost.

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

 

Zaključen dana ________________ godine u __________________ između:

1. ____________________________________ (firma – naziv i sedište), koju zastupa ______________________ (dalje: Korisnik zajma) i

2. _____________________________ (fizičko lice), iz ____________________ (dalje: Zajmodavac)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.