ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA   D.O.O. ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6) Zakona o privrednim društvima, Skupština društva s ograničenom odgovornošću _______________ (naziv  privrednog društva) iz _______________ (sedište), mat. broj: __________, PIB __________ , na _____ redovnoj sednici  održanoj dana  25. 02. 2021.  godine, donela je

ODLUKU O POKRIĆU GUBITAKA
za  2020.  godinu

Godišnjim izveštajem privredno društvo  je  za poslovnu  2018.  godinu ostvarilo  gubitak u iznosu od __________ dinara.

Ovom odlukom, gubitak iz 2020. godine biće  pokriven se na teret neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda, i to za sledeće poslovne godine: ______________.

(Opcija 2 – ukoliko društvo nema neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda:

Gubitak iskazan po FI obračunu za 2020. godinu  pokriva se na teret osnovnog kapitala, smanjenjem osnovnog kapitala od __________ dinara, na __________ dinara. Smanjenje će se sprovesti proporcionalnim smanjenjem vrednosti udela svih članova i registracijom promene kod Agencije za privredne registre.

(Opcija 3 – ukoliko društvo nema neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda:

Gubitak iskazan po FI obračunu za 2020. godinu  biće pokriven na teret dobiti u narednih šest meseci. Nakon isteka ovog roka biće sačinjeni finansijski izveštaji iz kojih će se videti da li je gubitak pokriven i, u skladu sa time, doneti nova odluka.

(Opcija 4 – ukoliko društvo nema neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda:

Gubitak iskazan po FI obračunu za 2020. godinu  biće pokriven ____________________ (opisati način pokrića gubitka).

 

 

U _________ , 25. 02. 2021. godine                                     PREDSEDNIK SKUPŠTINE

__________________________

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović