Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

(„Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 159/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka i način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka.

  1. Način utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka

Član 2

Srazmerni poreski odbitak iz člana 30. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20 – u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje se primenom procenta srazmernog poreskog odbitka na iznos PDV koji čini zbir iznosa PDV obračunatog za promet dobara i usluga koji je izvršio prethodni učesnik u prometu, uključujući i PDV obračunat po osnovu avansnih sredstava, PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku i PDV plaćenog pri uvozu dobara u poreskom periodu (u daljem tekstu: ukupan iznos prethodnog PDV), umanjen za iznos koji obveznik nema pravo da odbije kao prethodni porez u smislu člana 29. stav 1. Zakona i za iznos koji je utvrđen u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona u tom poreskom periodu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović