Pokloni veće vrednosti povezanom licu

Zakon o porezu na dobit pravnih lica ne priznaje kao trošak poslovanja kada se da poklon veće vrednosti povezanom licu, npr računar, automobil, poslovni prostor, stan…..

Znači kada date poklon veće vrednosti – ta vrednost se iskazuje u poreskomj bilansu kao izdatak  koiji se ne priznaje. Odnosno na punu vrednost poklona obračunava se porez od 15% za preduzeća ili 10% za preduzetničku radnju koja vodi poslovne knjige po principu dvojnog knjigovodstva.

 

Ovo je definisano članom  7a tačka 4) Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

U ovom slučaju kada se na ukupnu vrednost plaća porez na dobit, takva transakcija nije predmet analize iz ugla transfernih cena.

O obavezi izrade i dostavljanja studije o transfernim cenama PU možete se detaljnije informisati OVDE.

Kako se radi o poklonu, davalac poklona kao i primalac nemaju obavezu utvrđivanja kapitalnog dobitka odnosno gubitka. Kapitalni dobici/gubici se utvrđuju samo kada se radi o prodaji.

Povezanim licima smatraju se:

  1. Pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona);
  2. Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu (član 59. stav 5. Zakona);
  3. Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona);
  4. Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona).

Detaljnije o povezanim licima pročitajte OVDE.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović