Obračun PDV u građevinarstvu po novim pravilima u 2021.

Obračun PDV u građevinarstvu u 2021. godini ponovo je značajno izmenjen. Vrednost prometa odlučuje kada PDV plaća izvođač, a kada investitor.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, „Sl. glasniku RS“, br. 153/2020,  primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

Najznačajnija  izmena u Zakonu o PDV je načina određivanja poreskog dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva.

Do poslednjih izmena Zakona, investitor, odnosno primalac građevinskih usluga bio je obveznik PDV ukoliko je pružalac usluga takođe u sistemuPDV:

 

Nova  odredba člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV propisuje pod kojim uslovima je za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva poreski dužnik primalac dobara i usluga, a kada je ta obaveza preneta na pružaoca.

Poreskim dužnikom za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva smatra primalac dobara i usluga samo ako je vrednost prometa veća od 500.000 dinara. Izmenjenom odredbom člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV propisano je da se poreskim dužnikom smatra primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV.

Primena  člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV zahteva da  od 1. januara 2021. godine, primalac dobara i usluga poreski dužnik – investitor je ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

– da se radi o prometu dobara i usluga koji je podzakonskim aktom definisan kao promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u skladu sa Zakonom o PDV,

– da promet dobara i usluga vrši obveznik PDV,

– da je primalac dobara i usluga obveznik PDV ili lice iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV i

– da je vrednost prometa veća od 500.000 dinara.

Promet dobara i usluga čija je vrednost jednaka ili manja od 500.000 dinara PDV obračunava (i iskazuje u računu, PDV evidencijama i Obrascu POPDV) obveznik PDV koji vrši promet – pruža usluge iz oblasti građevinarstva.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović