Novi Zakon o porezima na imovini od 2021.

Porez na imovinu, poklon i nasleđe pored dosadašnjih obveznika Novim Zakonom uvedene su obaveze i licima koji su do sada bili oslobođeni plaćanja. Smanjena je poreska stopa za nasleđe pojedinim obveznicima.

Novi Zakon o porezima na imovinu stupio je  na snagu 1. januara 2021. godine.

Objavljen je u „Sl. glasnik RS“, br. 144/2020.

U ovom tekstu pažnju posvećujemo najznačajnijim izmenama koje su   u ovom Zakonu, a odnose se na porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon.

Najvažniji razlozi za donošenje Zakona su:

1. Nadležnost za utvrđivanje vrednosti i naplata poreza na imovinu, nasleđe i poklon na prenos apsolutnih prava prenosi se sa Poreske uprave na jedinice lokalne samouprave. Inače,  lokalna samouprava utvrđuje vrednost imovine.

Proširen je spisak poreskih obveznika

U Zakonu je uneta novina, tako da od 1. januara 2021. godine, obveznici poreza na imovinu su  pored pravnih i fizičkih lica  i otvoreni investicioni fondovi. Odnosno alternativni investicioni fondovi, koji:

nemaju svojstvo pravnog lica,  a koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom, koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije imalac prava, korisnik ili držalac nepokretnosti.

Kao obveznici poreza na imovinu, ovi fondovi su:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović