Novi Zakon o PDV i 7 još pravilnika

Zakon o PDV opet je pretrpeo izmene i dopune. Radi lakše i preciznije primene Zakona usvojena su i 7 pravilnika.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,  objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 153/2020, od 21.12.2020. godine, stupio je na snagu 29.12.2020. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

Početka primene zakona kojim se uređuje digitalna imovina je 30. juna 2021. godine kojim je definisano da ne postoji pravo na odbitak prethodnog poreza kod prenosa virtuelnih valuta i zamene virtuelnih valuta za novčana sredstva.

Ministar finansija je doneo sedam pravilnika koji bliže definišu primenu pojedinih odredbi članova Zakona o PDV:

1) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost;

2) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu;

3) Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

4) Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka;

5) Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima;

6) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV i

7) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV.

Pravilnici su objavljeni  u „Sl. glasniku RS“, br. 159/2020, od 29.12.2020. godine, primenjuju se već od  1. januara 2021. godine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović