Nepostojanje prava na odbitak prethodnog poreza za usluge prevoza fizičkih lica - Biljana Trifunović

Nepostojanje prava na odbitak prethodnog poreza za usluge prevoza fizičkih lica

Nepostojanje prava na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV za usluge prevoza fizičkih lica koje je angažovao za prisustvovanje i aktivno učestvovanje na konferencijama, treninzima i drugim skupovima u okviru realizacije određenog projekta

Kada obveznik PDV angažuje fizička lica – eksperte za prisustvovanje, odnosno aktivno učestvovanje na konferencijama, treninzima i drugim skupovima koji se održavaju u gradovima Republike Srbije u okviru realizacije određenog projekta, obveznik PDV nema pravo da odbije prethodni porez od dugovanog PDV obračunatog za usluge prevoza tih lica od mesta u kojem se nalaze poslovne prostorije obveznika PDV (Beograd) do mesta održavanja tih skupova i obratno

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00186/2020-04 od 28.12.2020. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!