Ne postojanje osnova za oslobađanje od poreza na poklon fondacije

Ne postojanje osnova za oslobađanje od poreza na poklon fondacije koja poklanjena novčana sredstva uloži u opremanje prostorija

U skladu sa odredbama člana 21. stav 1. tačka 5) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002 – US, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – US, 47/2013, 68/2014 – dr. zakon, 95/2018, 99/2018 – US, 86/2019 i 144/2020 – dalje: ZPI),  porez na nasleđe i poklon ne plaća fondacija, na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za ostvarivanje opštekorisnog cilja radi koga je fondacija osnovana.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović