Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu se sastavlja u skladu sa starim Zakonom o računovodstvu bez uključivanja nefinansijskog izveštaja

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu sastavlja se u skladu sa odredbama starog Zakona o računovodstvu, tj. bez uključivanja nefinansijskog izveštaja, i dostavlja Agenciji do 30. juna 2021. godine. U skladu sa članom 64. Zakona, počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, odnosno Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu, obveznici sastavljanja nefinansijskog izveštaja biće u obavezi da te informacije uključe u Godišnji izveštaj o poslovanju i isti dostave Agenciji

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00974/2020-16 od 28.12.2020. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović