Popis zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara za 2020. godinu - Biljana Trifunović

Popis zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara za 2020. godinu

Pravno lice ili preduzetnik je dužno da izvrši redovan godišnji popis imovine i obaveza i zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara prema članu 2. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara se iskazuju na računima grupe 10 – Zalihe materijala  prema članu 10. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva zadruge i preduzetnike. Zalihe su sredstva u obliku osnovnog i pomoćnog materijala koji se troši prilikom proizvodnje ili pružanja usluga. Zalihe materijala koji se troši prilikom proizvodnje može biti: materijal, sirovine, rezervni delovi, gorivo i mazivo, auto gume, alat i inventar, ambalaža i ostali materijali.

Popisom se obuhvataju zalihe sa računa:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!