• Home
  • Blog
  • Propisi

Novi iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i najviša godišnja osnovica doprinosa u 2021. godini

Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku Srbije je u „Sl. glasniku RS“, br. 144/2020 od 27.11.2020. godine,  da je prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena za period od oktobra 2019. do septembra 2020. godine, iznosila 81.150 dinara, ministar nadležan za poslove finansija objavio navedene iznose u „Sl. glasniku RS“, br. 154/2020 od 23.12.2020. godine, nove osnovice koje se primenjuju od 1. januara 2021. godine, odnosno za 2021. godinu.

– novi iznos najniže osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 28.402 dinara;

– novi iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi  405.750 dinara;

– iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za osiguranike – samostalne umetnike, sveštenike i verske službenike kao i poljoprivrednike za 2021. godinu utvrđen je u iznosu od 28.402 dinara;

– iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za 2021. godinu je 4.869.000 dinara.

Obračun doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa

 

R. br. Opis Iznos
1 2 3
1. Najniža mesečna osnovica doprinosa 28.402,00
2. Doprinos za PIO (r. br. 1 x 25,5%) 7.242,51
3. Doprinos za zdravstveno osiguranje (r. br. 1 x 10,3%) 2.925,41
4. Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti (r. br. 1 x 0,75%) 213,02
5. Ukupno (r. br. 2 + r. br. 3 + r. br. 4) 10.380,94

 

 

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović