Prenos prava svojine na zemljištu investitoru za gradnju stanova

Poreski tretman prenosa prava svojine na zemljištu sa objektima koji fizičko lice vrši u razmeni za pravo svojine na jednom ili više ugovorom opredeljenih stanova koje će sticalac prava svojine kao investitor izgraditi na tom zemljištu

Kada se vrši prenos prava svojine na zemljištu u Republici, u razmenu za pravo svojine na jednom ili više ugovorom opredeljenih stanova (kao posebnih delova budućeg objekta) koje će sticalac prava svojine na zemljištu kao investitor izgraditi na tom zemljištu, prenos prava svojine na neizgrađenom zemljištu koji vrši fizičko lice predmet je oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava. Ako su na tom zemljištu bili izgrađeni i objekti, prenos prava svojine na zemljištu sa objektima koji vrši fizičko lice koje nije obveznik poreza na dodatu vrednost – predmet je oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00646/2019-04 od 17.11.2020. godine)

1. Sa stanovišta Zakona o porezu na dohodak građana

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović