Preduzetnici nemaju obavezu da sastavljaju izveštaj o poslovanju

Nepostojanje obaveze preduzetnika da sastavlja godišnji izveštaj o poslovanju bez obzira na kriterijum razvrstavanja po veličini

Preduzetnici treba da primenjuju kriterijum razvrstavanja po veličini, kao i privredna društva, te s tim u vezi, preduzetnici koji su razvrstani u kategoriju mikro pravnih lica ne sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaj (već isključivo Bilans stanja i Bilans uspeha, uz Statistički izveštaj). Takođe, preduzetnici nemaju obavezu sastavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju, ni u slučaju kada su razvrstani kao velika ili srednja pravna lica, odnosno ni u slučaju kada bi se smatrali društvima od javnog interesa, jer se navedena obaveza isključivo odnosi na kategoriju velikih i srednjih pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00690/2020-16 (II) od 2.11.2020. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović