Poreski podsticaj po osnovu ulaganja u osnovna sredstva - Biljana Trifunović

Poreski podsticaj po osnovu ulaganja u osnovna sredstva

Postojanje prava na korišćenje poreskog podsticaja po osnovu ulaganja u osnovna sredstva obveznika koji uloži više od jedne milijarde dinara u sopstvenu proizvodnju alata kao sastavnog dela opreme za obavljanje proizvodne delatnosti

U slučaju kada se radi o ulaganjima obveznika u sopstvenu proizvodnju alata kao sastavnog dela opreme koja se neposredno koristi za obavljanje registrovane delatnosti (proizvodnja elektroinstalacionog materijala), koji se u poslovnim knjigama, shodno propisima o računovodstvu, evidentira na odgovarajućem računu grupe 02 – Nekretnine, postrojenja i oprema, obveznik po navedenom osnovu ostvaruje pravo na poreski podsticaj po osnovu ulaganja u osnovna sredstva, imajući u vidu da se u konkretnom slučaju radi o ulaganjima u alat – opremu neophodnu za obavljanje proizvodne delatnosti obveznika (a ne u alat kao tzv. sitan inventar)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-481/2020-04 od 7.9.2020. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!