Ministarstvo finansija objavilo nacrte izmena i dopuna poreskih propisa

Ministarstvo finansija objavilo je nacrte izmena i dopuna poreskih propisa, i to:

  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

Navedeni nacrti dostupni su na linku: https://www.mfin.gov.rs/tip-propisa/propisi-u-pripremi/

 

Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 23. novembra 2020. godine, do 15.30 sati, izuzev Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica za koga je rok najkasnije do 24. novembra 2020. godine, do 15.30 sati.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović