Donacije sportskim klubovima

Priznavanje u poreskom bilansu rashoda koje obveznik iskaže po osnovu donacije u novcu učinjene sportskom klubu za kupovinu sportske opreme i organizovanje turnira i takmičenja

Rashod koji u svojim poslovnim knjigama iskaže obveznik po osnovu davanja u novcu učinjenih sportskom klubu za kupovinu sportske opreme i organizovanje turnira i takmičenja, priznaje se u poreskom bilansu obveznika najviše do 5% od ukupnog prihoda

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-750/2020-04 od 28.10.2020. godine)

„Saglasno članu 15. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019 – dalje: Zakon), kao rashod u poreskom bilansu obveznika priznaju se izdaci u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda za:

1) zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske i sportske namene, zaštitu životne sredine, kao i davanja učinjena ustanovama, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite osnovanim u skladu sa zakonom koji uređuje socijalnu zaštitu;

2) humanitarnu pomoć, odnosno otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanrednih situacija, koji su učinjeni Republici, autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave.

Izdaci iz stava 1. tačka 1) ovog člana priznaju se kao rashod samo ako su izvršeni licima registrovanim, odnosno osnovanim za te namene u skladu sa posebnim propisima, koja navedena davanja isključivo koriste za obavljanje delatnosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

U konkretnom slučaju, a kako navodite u podnetom dopisu, obveznik je ugovorom o donaciji uplaćivao određeni novčani iznos sportskom klubu, registrovanom kao udruženje (sa šifrom delatnosti 93.12 – Delatnost sportskih klubova), koji je, s tim u vezi, obvezniku dostavio izveštaj da su novčana sredstva (dobijena na ime donacije) utrošena u nabavku sportskih motocikala, opreme, kao i organizovanja sportskih turnira i takmičenja.

Imajući u vidu navedeno, rashod koji (u konkretnom slučaju) u svojim poslovnim knjigama iskaže obveznik po osnovu davanja u novcu učinjenih sportskom klubu za kupovinu sportske opreme i organizovanje turnira i takmičenja, priznaje se u poreskom bilansu obveznika najviše do 5% od ukupnog prihoda (zbirno sa ostalim izdacima iz člana 15. stav 1. Zakona).

Napominjemo da nadležni poreski organ u postupku kontrole, u svakom konkretnom slučaju, a saglasno načelu fakticiteta propisanog odredbama zakona koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, ceni ispunjenost uslova za priznavanje rashoda iz člana 15. st. 1. i 2. Zakona.“

 

Transferne cene

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović