Depozit za učešće na licitaciji

Iskazivanje depozita za učešće na licitaciji u Obrascu POPDV

U slčaju da plaćeni depozit predstavlja avans za budući promet dobara ili usluga, ili predstavlja naknadu za samu uslugu učešća na licitaciji, obveznik je dužan da iskaže plaćeni avans u Obrascu POPDV u poreskom periodu u kojem je plaćen (s obzirom da promet nije izvršen u tom periodu), u odgovarajućem polju tabele 8. Obrasca POPDV.

Treba istaći da plaćeni avans za promet koji vrši obveznik PDV, a koji je oslobođen PDV (tabela 8v) ili za promet koji vrši lice koje nije u sistemu PDV (polje 8d.2), ne iskazuje se u Obrascu POPDV, već samo izvršeni promet.

Kada depozit predstavlja neku vrstu garancije (ako se npr. vraća učesniku koji ne ostvari kupovinu na licitaciji i sl.), isti se ne iskazuje u Obrascu POPDV jer ne predstavlja naknadu za promet dobara ili usluga koji će biti izvršen.

Transferne cene

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović