Pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti

Postojanje prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti privrednog subjekta za mesece za koje nije ostvario direktno davanje u slučaju kada se u postupku poreske kontrole utvrdi da nije došlo do smanjenja broja zaposlenih više od 10%

Kada se u postupku poreske kontrole ispunjenosti uslova za gubitak prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja kod privrednog subjekta u privatnom sektoru, koji je prema podacima CROSO smanjio broj zaposlenih za više od 10% čime je izgubio pravo na korišćenje direktnih davanja, uvidom u dokaze (npr. uverenje CROSO) koje obveznik priloži u postupku poreske kontrole utvrdi da nije došlo do smanjenja broja zaposlenih za više od 10%, obveznik može da koristi fiskalne pogodnosti za mesec odnosno mesece za koje nije ostvario direktno davanje

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-3522/2020-04 od 21.9.2020. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović