Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane - Biljana Trifunović

Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

„Sl. glasnik RS“, br. 19/2017, 16/2018, 17/2020 i 118/2020)

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se na upakovanu i neupakovanu hranu.

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) aluzija je direktno ili indirektno upućivanje na jednu ili više kategorija jakih alkoholnih pića ili geografskih oznaka jakih alkoholnih pića, osim upućivanja u spisku sastojaka;

2) vidno polje su sve površine ambalaže na kojima se tekst može pročitati sa jedne tačke gledanja;

3) vlakna su polimeri ugljenih hidrata sa tri ili više monomernih jedinica, koji nisu svarljivi, niti se apsorbuju u tankom crevu ljudi, a pripadaju jednoj od sledećih kategorija: jestivi polimeri ugljenih hidrata koji su prirodno prisutni u hrani; jestivi polimeri ugljenih hidrata koji su dobijeni iz sirove hrane fizičkim, enzimskim ili hemijskim sredstvima i koji imaju povoljan fiziološki uticaj koji je potvrđen u opšte prihvaćenim naučnim dokazima; jestivi sintetički polimeri ugljenih hidrata koji imaju povoljan fiziološki uticaj koji je potvrđen u opšte prihvaćenim naučnim dokazima;

3a) glavni sastojak je sastojak ili sastojci hrane koji čine više od 50% te hrane ili koje potrošači uobičajeno dovode u vezu sa nazivom hrane, kao i za koje se u većini slučajeva zahteva navođenje količine tog sastojka;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!